DISTANCES LĪGUMS

SIA "Toodler&Gopher" (reģ.nr. 40203408731), juridiskā adrese Jāņa Poruka 43-4, Cēsu novads, Cēsis, LV-4101, faktiskā adrese Lielā Skolas iela 6, Cēsu novads, Cēsis, LV-4101, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs  un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Piegādātājs apņemas sniegt pakalpojumu, pieeju sarunu grupu tiešsaistēm un ar to saistītajiem digitālajiem materiāliem angļu valodā (turpmāk skatīt 1. un 3.1., 3.2., 3.3.punktus) vai angļu valodas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem (turpmāk skatīt 2. un 3.4.punktus), pēc savstarpējas vienošanās, kas notikusi iepriekš sazinoties un vienojoties par nodarbību dienām, laikiem un vietu un atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam.

1.   Pasūtīšanas, piegādes, pieejas un samaksas kārtība par sarunu grupu tiešsaistēm un ar to saistītajiem digitālajiem materiāliem

1.1.Pasūtītājs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo pakalpojumu veidu un daudzumu. Pasūtītājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pasūtītājam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.2.Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā, tad veiksmīga maksājuma gadījumā Pakalpojums Pasūtītājam tiek nosūtīts automātiski un nekavējoties un Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

1.3.Pasūtītājam iegādājoties pakalpojumu, pieeju sarunu grupu tiešsaistēm un ar to saistītajiem digitālajiem materiāliem, Pasūtītājs tiek nekavējoties piereģistrēts tuvākajai sarunu grupu tiešsaistei, kas ierakstīta šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS.

1.4.Ja Pasūtītājs ir iegādājies vairākus pakalpojumus, pieejas uz sarunu grupu tiešsaistēm un ar tām saistītajiem digitālajiem materiāliem, Pasūtītāju piereģistrējot sarunu grupu tiešsaistēm, tiek ievērots pēctecības princips ņemot vērā sarunu tēmu kārtas numuru, ja vien Pasūtītājs un Piegādātājs nav vienojušies citādāk.

1.5.Ja Pasūtītājam nav iespējas izmantot savu iegādāto pieeju pievienoties tuvākajai sarunu grupas tiešsaistei, Pasūtītājam ir tiesības saņemt jaunu pieejas saiti kādai no nākamajām tiešsaistes sarunu grupām, par to informējot Piegādātāju rakstiski, sūtot informāciju uz [email protected], ne vēlāk kā līdz paredzētās sarunu tiešsaistes dienas rītam, līdz 9:00. Piegādātājs nosūta Pasūtītājam jaunu tiešsaistes saiti uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā dienu pirms Pasūtītaja vēlamās sarunu grupu tiešsaistes, kas ierakstīta šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS.

2. Pasūtīšanas, piegādes, pieejas un samaksas kārtība par pirmsskolas angļu valodas pakalpojumiem

2.1. Pasūtītājs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot šādu informāciju par dalībnieku: bērna vārds, uzvārds, personas kods, angļu valodas nodarbības, Licences nr.10/2022 un iegādājamo pakalpojumu daudzumu. Pasūtītājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus, bet ieteicamais veids ir apmaksāt pārdevēja sagatavoto un Pasūtītājam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Veicot apmaksu svarīgi maksājuma mērķī/uzdevumā norādīt šādu informāciju: bērna vārds, uzvārds, personas kods, angļu valodas nodarbības, Licences nr.10/2022

2.2. Veiksmīga maksājuma gadījumā  Pasūtītāja norādītais dalībnieks tiek nekavējoties pierakstīts nākamajai tuvākajai angļu valodas nodarbībai vai vairākām nodarbībām, atkarībā no iegādāto pakalpojumu daudzuma.

2.3. Ja Pasūtītāja norādītajam dalībniekam nav iespējas apmeklēt tuvāko nodarbību, par kuru ir veikta apmaksa, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt dalībnieku uz kādu no nākamajām nodarbībām, par to informējot Piegādātāju rakstiski, sūtot ziņu uz [email protected] vai +37124223488 ne vēlāk kā līdz paredzētās nodarbības dienas rītam, līdz 9:00.

3.   Atteikuma tiesības

3.1.Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pieejas sarunu grupu tiešsaistei 14 dienu laikā, neminot iemeslu.  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas, pakalpojuma iegādes dienas. Atteikuma veidlapa šeit: ATTEIKUMA_VEIDLAPA.rtf

3.2.Pasūtītājs var atlikt savu pieeju uz iegādāto sarunu grupu tiešsaisti tik ilgi, kamēr Piegādātājs piedāvā pakalpojumus, par to informējot Piegādātāju rakstiski, sūtot informāciju uz [email protected].

3.2.Pasūtītājs atsakoties no pieejas sarunu grupu tiešsaistēm, patur pieeju visiem digitālajiem materiāliem.

3.3.Pakalpojuma specifikas dēļ digitālajiem materiāliem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, vienas tēmas materiālu vērtība ir 4eur.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties  no pirmsskolas angļu valodas pakalpojumiem 14 dienu laikā un saņemt atpakaļ pārmaksāto naudu par dalībnieka neapmeklētajām nodarbībām. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas, pakalpojuma iegādes dienas. Atteikuma veidlapa šeit: ATTEIKUMA_VEIDLAPA.rtf

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pasūtītāja apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Piegādātājs varētu pieņemt Pasūtītāja pasūtījumu un veikt pakalpojumu piegādi vai nodrošināšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pasūtītājs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pasūtītāja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pasūtītājs var iepazīties Privātuma politika.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.