DISTANCES LĪGUMS

SIA "Toodler&Gopher" (reģ.nr. 40203408731), juridiskā adrese Jāņa Poruka 43-4, Cēsu novads, Cēsis, LV-4101, faktiskā adrese Lielā Skolas iela 6, Cēsu novads, Cēsis, LV-4101, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs  un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pasūtītājs izvēlas un piegādātājs apņemas sniegt kādu no šiem pakalpojumiem:

  • SARUNU GRUPU nodarbības dažāda vecuma dalībniekiem tiešsaistē (turpmāk skatīt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8.  un 3.1.,punktus);
  • PIRMIE SOĻI ANGĻU VALODĀ klātienes nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem (turpmāk skatīt 2. un 3.2.punktus), pēc savstarpējas vienošanās, kas notikusi iepriekš sazinoties un vienojoties par nodarbību dienām, laikiem un vietu un atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam;
  • PIRMIE SOĻI ANGĻU VALODĀ VEBINĀRI pirmsskolas vecuma bērniem (turpmāk skatīt 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8. un 3.1.punktus);
  • LASOT-RUNĀ nodarbības sākumsskolas vecuma bērniem (turpmāk skatīt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8. un 3.1.punktus);
  • 15 MIN SAZVANS AR TOOG (1.1., 1.2., 1.6., un 3.1.punktus).

1.   Pasūtīšanas, piegādes, pieejas un samaksas kārtība par angļu valodas  nodarbībām tiešsaistē

1.1.Pasūtītājs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo pakalpojumu veidu un daudzumu. Pasūtītājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pasūtītājam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.2.Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā, tad veiksmīga maksājuma gadījumā Pakalpojums Pasūtītājam tiek nosūtīts automātiski un nekavējoties un Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

1.3.Pasūtītājs, iegādājoties pakalpojumu (viena nodarbība), tiek nekavējoties piereģistrēts tuvākajai tiešsaistei, kas ierakstīta šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS,  ja vien Pasūtītājs un Piegādātājs nav vienojušies citādāk.

1.4.Pasūtītājs, iegādājoties pakalpojumu (abonements), saņem iespēju pievienoties tiešsaistes nodarbībām,  kas ierakstītas šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS 1 (vienu) mēnesi kopš abonementa iegādes brīža, ja vien Pasūtītājs un Piegādātājs nav vienojušies citādāk.

1.5.Pasūtītājs, iegādājoties pakalpojumu (5 reizes), saņem iespēju pievienoties tiešsaistes nodarbībām,  kas ierakstītas šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS 5 (piecas) reizes pēc kārtas, ja vien Pasūtītājs un Piegādātājs nav vienojušies citādāk.

1.6.Pasūtītājs, iegādājoties pakalpojumu 15 MIN sazvans, tiek piereģistrēts uz tuvāko iespējamo tiešsaistes tikšanās datumu un laiku, pēc Pasūtītāja un Piegādātāja savstarpējās vienošanās, saziņai izmantojot [email protected] vai +37124223488.

1.7.Ja Pasūtītājam rodas neparedzēti apstākļi, kas liedz iespēju pievienoties 1.3.  minētajai nodarbībai (viena nodarbība) vai 1.6. punktā minētajai nodarbībai 15 MIN sazvans, Pasūtītājam ir tiesības saņemt jaunu pieejas saiti kādai no nākamajām tiešsaistes sarunu grupām, par to informējot Piegādātāju rakstiski, sūtot informāciju uz [email protected], ne vēlāk kā līdz paredzētās sarunu tiešsaistes dienas rītam, līdz 9:00. Piegādātājs nosūta Pasūtītājam jaunu tiešsaistes saiti uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā dienu pirms Pasūtītaja vēlamās nodarbību tiešsaistes, kas ierakstīta šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS.

1.8. Ja Pasūtītājam rodas neparedzēti apstākļi, kas  paredz ilglaicīgu (vairāk kā 3 reizes) 1.4. un 1.5.minēto nodarbību kavēšanu, Pasūtītājam ir tiesības lūgt pagarināt savu 1.4. punktā minēto (abonements) izmantošanas termiņu un 1.5.punktā minēto (5 reizes) izmantošanas termiņu, rakstot uz [email protected]ne vēlāk kā līdz nākamās paredzētās sarunu tiešsaistes dienas rītam, līdz 9:00. Piegādātājs nosūta Pasūtītājam jaunu tiešsaistes saiti uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā dienu pirms Pasūtītaja vēlamās nodarbību tiešsaistes, kas ierakstīta šīs mājaslapas sadaļā KALENDĀRS.

2. Pasūtīšanas, piegādes, pieejas un samaksas kārtība par PIRMSSKOLAS ANGĻU VALODAS klātienes nodarbībām

2.1. Pasūtītājs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur TOOG mājaslapas saiti PAKALPOJUMI. Pasūtītājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus, bet ieteicamais veids ir apmaksāt pārdevēja sagatavoto un Pasūtītājam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.2. Veiksmīga maksājuma gadījumā  Pasūtītāja norādītais dalībnieks tiek nekavējoties piereģistrēts nākamajai tuvākajai angļu valodas nodarbībai vai vairākām nodarbībām, atkarībā no iegādāto pakalpojumu daudzuma.

2.3. Ja Pasūtītāja norādītajam dalībniekam nav iespējas apmeklēt tuvāko nodarbību, par kuru ir veikta apmaksa, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt dalībnieku uz kādu no nākamajām nodarbībām, par to informējot Piegādātāju rakstiski, sūtot ziņu uz [email protected]vai +37124223488 ne vēlāk kā līdz paredzētās nodarbības dienas rītam, līdz 7:00.

3.   Atteikuma tiesības

3.1.Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma,  nodarbībām tiešsaistē, 14 dienu laikā, ja to vēl nav izmantojis, neminot iemeslu.  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas, pakalpojuma iegādes dienas. Atteikuma veidlapa šeit: ATTEIKUMA_VEIDLAPA.rtf

3.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikties  no 2.punktā minētajiem pirmsskolas angļu valodas pakalpojumiem 14 dienu laikā un saņemt atpakaļ pārmaksāto naudu par dalībnieka neapmeklētajām nodarbībām. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas, pakalpojuma iegādes dienas. Atteikuma veidlapa šeit: ATTEIKUMA_VEIDLAPA.rtf

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pasūtītāja apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Piegādātājs varētu pieņemt Pasūtītāja pasūtījumu un veikt pakalpojumu piegādi vai nodrošināšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pasūtītājs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pasūtītāja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pasūtītājs var iepazīties Privātuma politika.